Productieproces

Productieproces

Onze machine- en materiaalbreedte kan variëren van 250 tot 530 mm met een maximale druklengte van 600mm binnen het conventionele drukproces en zelfs tot 1.300mm druklengte binnen het digitale drukproces, ofschoon dit in principe oneindig kan zijn.

Wij maken gebruik van de druktechnieken HD-UV-Flexo en digitaal Offset.

Dat levert onze klanten de volgende voordelen en mogelijkheden op:

  • Een grafische kwaliteit die kan wedijveren met offset en diepdruk,
  • digitaal druk voor bijvoorbeeld mock-ups en short run capaciteit,
  • mogelijkheid tot het individueel personaliseren van IML’s zoals toevoegen van variabele data als barcodes, namen, etc,
  • het drukproces is vrij van het gebruik van spuitpoeders, er kan daardoor geen afzetting en/of vervuiling van het werktuig en de producten plaatsvinden,
  • Inkt- lak-systemen met hoge tot zeer hoge waarden met betrekking tot lichtechtheid, mechanische en fysische eigenschappen,
  • ‘State of the art’ prepress- en afwerking  faciliteiten,
  • vele mogelijkheden voor in-line veredelingen zoals lamineren, stansen, partieel lakken en zelfs lijmen, Recto & Verso bedrukking.
  • Allerlei specifieke eisen ten aanzien van eigenschappen zijn bespreekbaar en uitvoerbaar om uiteindelijk tot een IM-Label te komen wat maximaal tegemoet komt aan de productieparameters van uw IML-applicatie en aan de eisen voldoet zoals het eindproduct er die aan stelt.
  • Hierbij te denken aan eigenschappen zoals, vaatwasmachine bestendigheid, verhoogde UV- en zuurstof-barrière, pasteurisatie en sterilisatie bestendigheid, outdoor bestendigheid, diversen “Look & Feel” mogelijkheden, etc.etc.

Constantheid van stansmaten en stansregister,

Een belangrijk kwaliteit criteria van IML’s vormt de maatconstantheid en het hieraan gekoppelde stansregister. Hierbij is van niet te onderschatten voordeel dat iPB Printing de labels individueel rotatief stanst wat een goede maatconstantheid borgt. Door het individuele stansproces is er tevens sprake van een zeer nauwkeurig druk-stans-register met procesafwijkingen van 0,3mm.